School Address

Lok Sabha Constituency Details

 

Kendriya Vidyalaya Mahe

(P.O) Paral, Chembra,

Mahe U.T of Pudhucherry. PIN 670671

Email: kvmahe2008@gmail.com

            kvmahe@kvsedu.org

Phone: 0490-2337966

web portal:-www.kvmahe.com

 

Name of Constituency:

 Pudhucherry

Name of the M.P:

Mr.R.Radhakrishnan.

Address:

Room No 107, Puduchery House,

Sardr patel Marg, New Delhi -110021

E-mail-  rrrpondy@gmail.com 

Ph.   0493 2291133   , 011 26118030

 

 

Route Map

Description: Description: Description: Description: Description: Map